joi, 30 iunie 2011

Colier "Atât de verde"Colier la baza gâtului, realizat din margele de sticlă în diferite tonuri de verde, două pandantive inima verde Preciosa, pandantiv frunză bronz, trandafir verde polimer, componente metalice bronz.
Preţ 45 lei

Mi-am adus aminte de Balada somnambulă de Federico Garcia Lorca
Verde, cât de drag mi-esti, verde.
Verde vânt. Si ramuri verzi.
Barca peste valul marii
si calul în munte, sus.
Ea cu umbra-n cingatoare
în balconul sau viseaza,
parul verde, verde fata,
cu ochi de argint, ca gheata.
Verde, cât de drag mi-esti verde.

Pe sub luna mea tiganca
lucrurile stau privind-o
si ea nu le poate vede.
Verde, cât de drag mi-esti verde.(...)


sau pe muzică în ritm de flamenco


http://www.youtube.com/watch?v=7jp4A-1AYcw&feature=related

vineri, 17 iunie 2011

Târg la Sibiu

Sâmbătă şi duminică , 18-19 iunie voi participa la târgul Art boutique în Sibiu, in cadrul mallului.

joi, 16 iunie 2011

Colecţia de pandantive gotice "Înger şi demon"


Pandantive realizate prin tehnica decupajului pe suport cabochon bronz oval de 45/35 mm.şi rotund de 30 mm
Preţ 25 lei

Colecţia de pandantive gotice "Ruine"
Pandantive realizate prin tehnica decupajului pe suport cabochon auriu/bronz de 30 mm sau 45/35 mm.
Preţ 20 lei
Pandantivele gotice sunt mai curând romantice prin prezenţa motivului ruinelor şi al nopţii care se regăsesc atât de bine în poezia Melancolie de Mihai Eminescu

Pǎrea cǎ printre nouri s-a fost deschis o poartǎ,
Prin care trece albǎ regina nopţii moartǎ.
O, dormi, o, dormi în pace printre fǎclii o mie
Şi în mormânt albastru şi-n pânze argintie,
În mausoleul-ţi mândru, al cerurilor arc,
Tu adorat şi dulce al nopţilor monarc!
Bogatǎ în întinderi stǎ lumea-n promoroacǎ,
Ce sate şi câmpie cu-n luciu vǎl îmbracǎ;
Vǎzduhul scâteiazǎ şi ca unse cu var
Lucesc zidiri, ruine pe câmpul solitar.
Şi ţintirimul singur cu strâmbe cruci vegheazǎ,
O cucuvaie surǎ pe una se aşazǎ,
Clopotniţa trosneşte, în stâlpi izbeşte toaca,
Şi strǎveziul demon prin aer când sǎ treacǎ,
Atinge-ncet arama cu zimţii-aripei sale
De-auzi din ea un vaier, un aiurit de jale.
                                Biserica-n ruinǎ
Stǎ cuvioasǎ, tristǎ, pustie şi bǎtrânǎ,
Şi prin ferestre sparte, prin uşi ţiuie vântul –
Se pare cǎ vrǎjeşte şi cǎ-i auzi cuvântul –
Nǎuntrul ei pe stâlpii-i, pereţi, iconostas,
Abia conture triste şi umbre au rǎmas;
Drept preot toarce-un greier un gând fin şi obscur,
Drept dascǎl toarce cariul sub învechitul mur.

Pandantiv corb


Pandantive realizate prin tehnica decupajului pe suport caboşon metalic auriu/bronz de 3 cm diametrul exterior. Preţ 25 ron.

Vă propun lectura poeziei Corbul de Edgar Allen Poe care se potriveşte atât de bine temei prezente.

Stînd, cîndva, la miez de noapte, istovit, furat de şoapte
Din oracole ceţoase, cărţi cu tîlc tulburător,
Piroteam, uitînd de toate, cînd deodată-aud cum bate,
Cineva părea că bate – bate-n uşa mea uşor.
,,E vreun trecător – gîndit-am – şi-a bătut întîmplător.
Doar atît, un trecător."

O, mai pot uita vreodată ? Vînt, decembrie cu zloată,
Jaru-agoniza, c-un straniu dans de umbre pe covor,
Beznele-mi dădeau tîrcoale – şi niciunde-n cărţi vreo cale
Să-mi aline greaua jale – jalea grea pentru Lenore –
Fata fără-asemuire – îngerii îi spun Lenore –
Nume-n lume trecător.

În perdele învinse roşul veşted de mătase
Cu-o foşnire de nelinişti, ca-ntr-un spasm chinuitor;
Şi-mi spuneam, să nu mai geamă inima zvîcnind de teamă:
,,E vreun om care mă cheamă, vrînd să afle-un ajutor –
Rătăcit prin frig şi noapte vrea să ceară-un ajutor –
Nu-i decît un trecător."

Astfel liniştindu-mi gîndul şi de spaime dezlegîndu-l
,,Domnule – am spus – sau doamnă, cer iertare, vă implor;
Podidit de oboseală eu dormeam, fără-ndoială,
Şi-aţi bătut prea cu sfială, prea sfios, prea temător;
Am crezut că-i doar părere!" Şi-am deschis, netemător,
Beznă, nici un trecător.

Şi-am rămas în prag o vreme, inima simţind cum geme,
Năluciri vedeam, cum nimeni n-a avut, vreun muritor;
Noapte numai, nesfîrşită, bezna-n sinea-i adîncită,
Şi o vorbă, doar şoptită, ce-am şoptit-o eu: „Lenore!”
Doar ecou-adînc al beznei mi-a răspuns şoptit: ,,Lenore!''
Doar ecoul trecător.

Întorcîndu-mă-n odaie, tîmplele-mi ardeau văpaie,
Şi-auzii din nou bătaia, parcă mai stăruitor.
,,La fereastră este, poate, vreun drumeţ strein ce bate...
Nu ştiu, semnele-s ciudate, vreau să aflu tîlcul lor.
Vreau, de sînt în beznă taine, să descopăr tîlcul lor!''
Vînt şi nici un trecător.

Geamul l-am deschis o clipă şi, c-un foşnet grav de-aripă,
a intrat un Corb, străvechiul timpului stăpînitor.
N-a-ncercat vreo plecăciune de salut sau sfiiciune,
Ci făptura-i de tăciune şi-a oprit, solemn, din zbor,
Chiar pe bustul albei Palas – ca un Domn stăpînitor,
Sus, pe bust, se-opri din zbor.

Printre negurile-mi dese, parcă-un zîmbet mi-adusese,
Cum privea, umflat în pene, ţanţoş şi încrezător.
Şi-am vorbit: ,,Ţi-e creasta cheală, totuşi intri cu-ndrăzneală,
Corb bătrîn, strigoi de smoală dintr-al nopţii-adînc sobor!
Care ţi-e regalul nume dat de-al Iadului sobor?''
Spuse Corbul: ,,Nevermore!''

Mult m-am minunat, fireşte, auzindu-l cum rosteşte
Chiar şi-o vorbă fără noimă, croncănită-ntîmplător;
Însă nu ştiu om pe lume să primească-n casă-anume
Pasăre ce-şi spune-un nume – sus, pe bust, oprită-n zbor –
Pasăre, de nu stafie, stînd pe-un bust strălucitor-
Corb ce-şi spune: ,,Nevermore''.

Dar, în neagra-i sihăstrie, alta nu părea că ştie,
Sufletul şi-l îmbrăcase c-un cuvînt sfîşietor.
Mult rămase, ca o stană.n-a mişcat nici fulg, nici pană,
Pînă-am spus: ,,S-au dus, în goană, mulţi prieteni, mulţi, ca-n zbor –
Va pleca şi el, ca mîine, cum s-a dus Nădejdea-n zbor''.
Spuse Corbul: ,,Nevermore''.

Uluit s-aud că-ncearcă vorbă cugetată parcă,
M-am gîndit: ,,E-o vorbă numai, de-altele-i neştiutor.
L-a-nvăţat vreun om, pe care Marile Dezastre-amare
L-au purtat fără-ncetare cu-ăst refren chinuitor –
Bocetul Nădejdii-nfrînte i-a ritmat, chinuitor,
Doar cuvîntul: «Nevermore»''.

Corbul răscolindu-mi, însă, desnădejdea-n suflet strînsă,
Jilţul mi l-am tras alături, lîngă bustul sclipitor;
Gînduri rînduiam, şi vise, doruri, şi nădejdi ucise,
Lîngă vorba ce-o rostise Corbul nopţii, cobitor –
Cioclu chel, spectral, sinistru, bădăran şi cobitor –
Vorba Never – Nevermore.

Nemişcat, învins de frică, însă negrăind nimică,
Îl priveam cum mă fixează, pînă-n gînd străbătător,
Şi simţeam iar îndoiala, mîngîiat de căptuşeala
Jilţului, pe care pala rază-l lumina uşor –
Dar pe care niciodată nu-l va mîngîia, uşor,
Ea, pierduta mea Lenore.

Şi-am simţit deodată-o boare, din căţui aromitoare,
Nevăzuţi pluteau, c-un clinchet, paşi de înger pe covor;
,,Ţie, ca să nu mai sîngeri, îţi trimite Domnul îngeri'' –
Eu mi-am spus – ,,să uiţi de plîngeri, şi de dusa ta Lenore.
Bea licoarea de uitare, uită gîndul la Lenore !''
Spuse Corbul : ,,Nevermore''.

,,Tu, profet cu neagră pană, vraci, oracol, sau satană,
Sol al Beznei sau Gheenei, dacă eşti iscoditor,
În noroasa mea ruină, lîngă-un ţărm fără lumină,
Unde spaima e regină – spune-mi, spune-mi te implor,
Este-n Galaad – găsi-voi un balsam alinător?''
Spuse Corbul: ,,Nevermore''.

,,Tu, profet cu neagră pană, vraci, oracol, sau satană,
Spune-mi, pe tăria bolţii şi pe Domnul iertător,
Sufletu-ntîlni-va oare, în Edenul plin de floare,
Cea mai pură-ntre fecioare – îngerii îi spun Lenore –
Fata căreia şi-n ceruri îngeri îi spun Lenore?''
Spuse Corbul: ,,Nevermore''.

,,Fie-ţi blestemat cuvîntul! Piei, cu beznele şi vîntul,
Piei în beznă şi furtună, sau pe ţărmul Nopţii-n zbor!
Nu-mi lăsa nici fulg în casă din minciuna-ţi veninoasă!
Singur pentru veci mă lasă ! Pleacă de pe bust în zbor!
Scoate-ţi pliscu-nfipt în mine, pleacă la Satan, în zbor!''
Spuse Corbul: ,,Nevermore''.

Şi de-atunci, pe todeauna, Corbul stă, şi stă într-una,
Sus, pe albul bust, deasupra uşii mele, pînditor,
Ochii veşnic stau de pază, ochi de demon ce visează,
Lampa îşi prelinge-o rază de pe pana-i pe covor;
Ştiu, eu n-am să scap din umbra-i nemişcată pe covor.
Niciodată – Nevermore.

luni, 13 iunie 2011

Colecţia de pandantive "Peisaje nocturne" în stil uşor gotic

 Pandantive realizate prin tehnica decupajului.
Pandantiv 1 reprezintă o imagine nocturnă cu o pisica, un copac şi o luna plină( varianta descriptivă scurtă!) este realizat pe un suport metalic argintiu, dimensiune 30x40 mm, cu şnur din piele albastru închis - 30 lei. Vândut
Pandantivele 2-3 reprezentând peisaje nocturne pe fond albastru sunt realizate pe suport din lut polimeric, vopsit cu culori acrilice (negru),  lăcuit, cu şnur de piele negru- 20 lei.
Perechea de pandantivele 4-5, corespunzând  imaginilor 4-5 sunt realizate pe suport din lut polimeric, vopsit cu culori acrilice (negru), lăcuit, cu şnur de piele negru. Pandantivele au faţă dublă, o faţă reprezintă o imagine de tip peisaj iar cealaltă reprezintă flori. Preţ: 25 lei.
Pandantivul 6 corespunzând imaginilor 6-7 este tot un pandantiv cu faţă dublă pe fond violet. O faţă reprezintă un peisaj cu o pisică iar cealaltă parte reprezintă o zână, conţinând si trei cristale Preciosa de lipit de culoare mov pal. Preţ: 25 lei.
Pandantivele 7-8 , corespunzând imaginii 8 reprezintă peisaje nocturne pe fundal violet, realizate pe suport din lut polimeric, vopsit cu culori acrilice (negru), lăcuit, cu lanţ argintiu sau fir organza. Preţ 20 lei.Vândut

Urmează un set de pandantive cu un gotic mai accentuat.

duminică, 12 iunie 2011

Colecţia de pandantive "Peisaje solare" Pandantive realizate prin tehnica decupajului.
Pandantiv 1 mare pe suport cabochon argintiu, dimensiune 30x40 mm, cu lanţ argintiu - 30 lei
Pandantivele 2-4 pe suport cabochon de culoarea bronzului  dimensiune exterioara 27x35 cm cu şnur din piele maro(sau organza) - 25 lei
Pandantivele 5-9 pe suport realizat din lut polimeric, vopsit cu culori acrilice (maro şi auriu), lăcuit, cu şnur de piele maro sau organza bej- 20 lei.

sâmbătă, 4 iunie 2011

Pandantiv "În depărtare"


 Pandantive/medalioane tip tablou realizate din suport metalic culoarea bronzului, imaginile sunt reproduceri după tablouri de Butterswoorth si  Backhuisen. Pandantivele se susţin pe şnur imitaţie piele maro sau panglică organza bej.
Preţ: 30


    Doar pentru delectarea noastră: Fishing Boats and Coasting Vessel in Rough Weather
by LUDOLF BACKHUYSEN

Pandantiv "Aripi"


Pandantiv realizat din sârmă prin metoda wire-wrapping cu trandafir din rasină negru şi lacrimă onix, pe suport organza, componente metalice placate cu argint. Dimensiunea elementului central: 5x4 cm, lungime: 38-46 cm (este prevăzut cu lanţ prelungitor).
Preţ: 30 lei.

Cercei lungi Swarovski


Cercei lungi realizati din cristale Swarovski de lipit ( fire-opal, fucsia, tanzanit) şi cristale bicon de 6 mm rosu (siam deschis), violet şi roz. Componentele metalice sunt aurii şi argintii, tortiţele sunt placate cu argint (inclusiv cele aurii).
Preţ: 20 ron